Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Student 앵무새Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 69 Deviations 205 Comments 2,034 Pageviews
×

deviantID

tramveccin
앵무새
Artist | Student | Digital Art
Vietnam


Xin chào, tớ là Đinh Phạm Thảo Trâm, gọi mình là Zẹt hay Trâm cũng được. Tớ là 1 2k2er, sống ở Bảo Lộc Lâm Đồng. Ai ở cùng nơi thì mau làm quen với nhau nhé!! Tớ mê Hèn Quốc! Coi phim và Design, nghe nhạc là việc everyday

___________
MY IDOL
......
KOREA BAND
*SNSD

*EXO

*BTS

BIAS
*SEOHYUN

*TAEHYUNG

*BAEKHYUN

*VKOOK COUPLE

ULZZANG GIRL
*PARK SEUL

AND

(Không biết tên và rất cần tên cổ huhu)
ACTRESS AND ACTOR
*SONG JOONG KI AND SONG HYE KYO

I also like Son Tung, AOA, Girl's day EunJi, Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun!
___________
CONTACE ME HERE!

www.facebook.com/ttramm15

www.instagram.com/dpttram/
___________

Comments


Add a Comment:
 
:iconblutmondlicht:
Blutmondlicht Featured By Owner Apr 21, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the watch!Panda Emoji-32 (Happy Blush) [V2] 
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Dec 26, 2016  Student Interface Designer
Con nì des đẹp gứm hj
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Dec 26, 2016  Student Digital Artist
thanks nha <3
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Dec 19, 2016  Student Digital Artist
Chuyển tùm lum nick T^T
Reply
:iconxichan0794:
xichan0794 Featured By Owner Sep 3, 2016
Thank you so much for watch Love 
Reply
:iconthmy-vip:
thmy-vip Featured By Owner Aug 25, 2016  Student Traditional Artist
Hello ... !!
Tớ là "New Deviantart"
Mần nhé
Tên tớ là Rong
Watch back tớ nhé ?!
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Aug 26, 2016  Student Digital Artist
Trâm g2k2
Reply
:iconthmy-vip:
thmy-vip Featured By Owner Edited Aug 28, 2016  Student Traditional Artist
. Rong g 2k2 a~
. Xưng hô mày tao nghe?
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Aug 28, 2016  Student Digital Artist
ok
Reply
:iconmalnv:
MalnV Featured By Owner Aug 21, 2016  Student
Cho mình làm quen được không :3
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Aug 21, 2016  Student Digital Artist
tram g2k2 nha
Reply
:iconmalnv:
MalnV Featured By Owner Aug 22, 2016  Student
NaryJungHee/N.Lam 2k3
Xưng hô: Chị - em nhé :3
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Aug 22, 2016  Student Digital Artist
oki em
Reply
:iconbtchdirectioner:
btchdirectioner Featured By Owner Aug 20, 2016  Hobbyist Digital Artist
how did you do your Featured Deviation Description?
Reply
:iconbtchdirectioner:
btchdirectioner Featured By Owner Aug 20, 2016  Hobbyist Digital Artist
how your works big size?
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Digital Artist
I use Deviantart HLMT, you can find on Google, keyword is " Deviantart HLMT", goodluck
Reply
:iconbtchdirectioner:
btchdirectioner Featured By Owner Aug 21, 2016  Hobbyist Digital Artist
thank you!
Reply
:iconhuonggiang11:
huonggiang11 Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Interface Designer
lquen được không ?
Reply
:icontramveccin:
tramveccin Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Digital Artist
trâm g2k2er nhaa
Reply
:iconhuonggiang11:
huonggiang11 Featured By Owner Aug 20, 2016  Student Interface Designer
giang g2k2 .-.
qh?
Reply
Add a Comment: